Просмотры: 1940
Комментарии: 0

Милла Синиярви

Opiskelumme

Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistava koulutus

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)

vhod

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on yksi harvoista valtakunnallisista ammattikorkeakouluista ja Diakonia-ammattikorkeakoulun ohella ainoa verkostomaisesti toimiva ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulun omistaa Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy, jonka pääomistajina on 12 kansanopistoa, joiden tiloissa Humak toimii vuokralaisena. HUMAK tarjoaa alojensa tutkintoon johtavaa koulutusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta.

Humanistinen ammattikorkeakoulu toimii humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi opiskella järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmassa, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), vuodesta 2009 alkaen myös kulttuurituotannon koulutusohjelmassa, kulttuurituottaja (ylempi AMK) ja viittomakielentulkkitoiminnan koulutusohjelmassa, viittomakielentulkki (ylempi AMK) sekä englanninkielisessä European Master in Sign Language Interpreting (EUMASLI) -koulutusohjelmassa.

holl

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta valmistuu yhteisöpedagogeja (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Koulutus antaa valmiudet kansalaistoiminnan ja nuorisotyön asiantuntija-, ohjaus-, kasvatus-, koulutus-, kehittämis- ja organisointitehtäviin kunnissa, järjestöissä ja yksityisten työnantajien palveluksessakin. Yhteisöpedagogiksi voi opiskella Joensuussa, Lohjalla, Nurmijärvellä, Torniossa ja Äänekoskella.

Kulttuurituotannon koulutusohjelmasta valmistuu kulttuurituottajia (AMK). Tutkinnon laajuus on  240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 4 vuotta. Kulttuurituotannon koulutusohjelmasta valmistuu osaajia taide- ja kulttuuriorganisaatioiden, kulttuuritapahtumien, kulttuuri- ja taideprojektien ja produktioiden tuotannollisiin tehtäviin. Kulttuurituottajat työskentelevät järjestöissä, yrityksissä tai kulttuurihallinnossa. Koulutus tarjoaa valmiudet toimia kulttuurialan ja luovan alan yrittäjänä. Kulttuurituottajaksi voi opiskella neljällä kampuksella: Jyväskylässä, Kauniaisissa, Lappeenrannassa ja Turussa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan opiskelija voi opiskella kaikilla HUMAKin kampuksilla.

Viittomakielentulkin koulutusohjelmasta valmistuu viittomakielentulkkeja (AMK). Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 4 vuotta.

Viittomakielentulkin koulutusohjelma kouluttaa asioimis- ja opiskelutulkkeja sekä kääntäjiä. Ammattitaidon perustan luovat ammattikielten sujuvuus, laaja yleissivistys sekä viittomakielisen ja suomenkielisen kulttuurin erityispiirteiden tuntemus, ammattietiikka ja tulkkausprosessin hallinta. Perusvalmiuksien ohella opiskelija voi opintojensa aikana rakentaa itselleen yksilöllisempää ammattitaitoa. Hän voi suuntautua joko tulkkaukseen tai viittomakommunikaation opettamiseen. Viittomakielentulkiksi voi HUMAKissa opiskella Helsingissä ja Kuopiossa.

vse

Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan asioimistulkkeina.

Tulkilta edellytetään erityisesti, että hän osaa toimia tilanteissa, joissa lakisääteisesti tarvitaan tulkkausta. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutus- ja sivistystoimen sekä poliisi- ja oikeuslaitoksen palvelujärjestelmät ja niiden toimintaperiaatteet.

Koulutuksen kesto on yhteensä n. 9kk, n. 1288h tuntia. Koulutus sisältää:

- Orientoituminen ja hops
- tulkin työkielet ja -kulttuurit

- terminologia ja kääntäminen

- johdatus tulkkaukseen
- asioimistulkkaus

- tulkin ammattietiikka

- tulkkaustaito

- tulkkauspalveluiden toteuttaminen ja yrittäjyys

jote

Olemme oppineet koulutuksen ensimmäisillä viikoilla todella paljon, esimerkiksi TULKKAUSMUODOT. Siihen kuuluvat lähitulkkaus (tässä tulkkausmuodossa tulkki on muiden viestintäosapuolten kanssa samassa tilassa. Vielä toistaiseksi suurin osa tarjoamistamme tulkkauspalveluista tapahtuu lähitulkkauksena niin, että tulkki menee tilaajan osoittamaan paikkaan tulkkaamaan), etätulkkaus (tässä tulkkausmuodossa tulkki on muista osapuolista erillään) ja paljon muuta.

opisto

Humak toimii Pohjois-Savon opiston tiloissa. Opisto sijaitsee Kuopiossa, 12 km keskustasta etelään.

Pohjois-Savon opistossa on opiskeltu jo vuodesta 1895. Tänään opisto on vireä ja nykyaikainen oppilaitos, joka tarjoaa monipuolista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Vuosittain opistolla opiskelee kaikkiaan n. 150 opiskelijaa.

Pohjois-Savon opistossa on säilynyt pienen oppilaitoksen lämpimän kodikas ilmapiiri, jossa yksittäinen opiskelija ei huku suureen massaan.

paseka

Opiskeluympäristö on viihtyisä ja rauhallinen.

loshad

© Милла Синиярви,  2009

Опубликовано 01.10.2009 в рубрике О стране раздела Suomi
Просмотры: 1940

⇡ Наверх   Opiskelumme

Страница обновлена 09.01.2015


Разработка и сопровождение: jenWeb.info   Раздвижные меню, всплывающие окна: DynamicDrive.com   Слайд-галереи: javascript библиотека Floatbox